PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

 

Artikel 1 Inleiding

1.1 Dit is het privacy- en cookiebeleid van :
Aardebloesem
Lindekensstraat 36, 2300 TURNHOUT
ondernemingsnummer: 747 506 744
+32 (0) 486 03 91 85
Info@aardebloesem.be

1.2 Deelnemen aan de academie impliceert dat je het privacy- en cookiebeleid aanvaardt.

1.3 Ik, Sandra Vermeiren, ben binnen Aardebloesem de verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens. In het privacy- en cookiebeleid lees je welke gegevens ik verzamel, hoe ik met jouw gegevens omga, hoe lang ik jouw gegevens bewaar en wat jouw rechten zijn.

1.4 Je mag ervan uitgaan dat ik uiterst zorgvuldig met jouw gegevens omga en deze niet verkoop of verhandel.

 

Artikel 2 Wijzigingen aan de privacy- en cookieverklaring

2.1 Deze privacyverklaring is afgestemd op mijn diensten en op de mogelijkheden op de website. Bij wijzigingen aan mijn diensten en/of de website, staat het mij vrij wijzigingen in de privacyverklaring aan te brengen. Ik zal er steeds bij vermelden vanaf welke datum de wijzigingen ingaan.

 

Artikel 3 Verzamelen en gebruiken van gegevens

3.1 Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief of voor een gratis product, vraag ik jouw naam en mailadres. Deze gegevens heb ik nodig om je het gevraagde product te kunnen toesturen.

3.2 Als je overgaat tot een aankoop van bv. een training, vraag ik jou je naam, mailadres, adres en eventueel bijkomende zakelijke gegevens als je BTW-nummer.
Deze gegevens heb ik enerzijds nodig om je toegang te kunnen verschaffen tot lesmaterialen en ervoor te zorgen dat de lesmailtjes in je inbox terecht komen, anderzijds om een factuur te kunnen opmaken.

3.3 Ik heb alleen toegang tot de gegevens die je zelf deelt.

 

Artikel 4 Technische beveiliging

4.1 Ik neem technische maatregelen om jouw online persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik.

4.2 Alle gegevens die je via de website met me deelt, worden bijvoorbeeld via een beveiligde verbinding (SSL) aan me verstuurd.

4.3 Daarnaast werk ik alleen samen met hostingproviders die de GDPR naleven.

 

Artikel 5 Delen van gegevens met derden

5.1 Je naam en mailadres worden doorgegeven aan Mailblue. Via deze mailingprovider komen o.a. de nieuwsbrieven, gratis producten en lesmailtjes in je inbox terecht. Ook Mailblue is gehouden aan de wet bescherming van persoonsgegevens. Hier lees je hun privacybeleid: https://mailblue.nl/privacy-policy.

5.2 Bij online aankoop van een product, zijn enkel de strikt noodzakelijke gegevens ook aanwezig in de systemen van het betalingsprogramma Mollie. Lees hier over hun privacybeleid: https://www.mollie.com/nl/privacy.

5.3 Mijn facturen worden verwerkt door boekhoudkantoor Reekmans. Jouw factuurgegevens worden via beveiligde programma’s met dit kantoor gedeeld. Ook dit kantoor is gehouden aan de wet bescherming van persoonsgegevens. Hier lees je hun privacybeleid: https://www.boekhoudkantoorreekmans.be/nl/privacy.

5.4 Je gegevens worden niet met andere dan bovengenoemde partijen gedeeld, tenzij ik daartoe wettelijk verplicht word.

 

Artikel 6 Aan- en afmelden

6.1 Om in te schrijven voor de nieuwsbrief of een gratis product, moet jij je uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geven. Je zult dus nooit zomaar door mij op deze lijsten gezet worden of anderszins op deze lijsten terecht komen.

6.2 Je kunt je ten allen tijde uitschrijven van een lijst via een link onderaan elke mail.

 

Artikel 7 Bewaren van gegevens

7.1 Persoonlijke gegevens die je deelde naar aanleiding van een aankoop of afname van een gratis product, blijven bewaard tot maximaal 1 jaar na de afname.

7.2 Facturatiegegevens vormen hierop een uitzondering. Zij dienen wettelijk gedurende minimaal 7 jaar bewaard te worden.

7.3 Schrijf je je uit voor bv. de nieuwsbrief, dan word je onmiddellijk als uitgeschreven geregistreerd. De lijst met uitgeschreven adressen wordt op regelmatige basis en ten laatste binnen 1 jaar na je uitschrijving definitief door mij verwijderd.

 

Artikel 8 Community bij blogs en in de academie

8.1 Op meerdere plaatsen in de academie en op de website wordt jou de mogelijkheid geboden om vragen te stellen en vragen van andere studenten te beantwoorden.
Wees je ervan bewust dat wat je hier deelt, zichtbaar is voor de volledige groep studenten en volgers. Deel hier geen gevoelige informatie.

8.2 De hier door jou gedeelde gegevens worden door mij uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van jouw gestelde vragen.

 

Artikel 9 Links naar andere websites

9.1 In de academie en op de website vind je hyperlinks naar andere websites. Mijn privacyverklaring geldt niet voor die andere websites. Om te weten hoe die andere websites met persoonsgegevens omgaan, lees je best de privacyverklaringen op de sites.

 

Artikel 10 Meldplicht datalek

10.1 Wettelijk ben ik ertoe gehouden een datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ben je in gevaar doordat jouw data gelekt zijn, dan informeer ik jou rechtstreeks.

 

Artikel 11 Jouw rechten

11.1 Je hebt het recht om bijkomende informatie op te vragen over hoe ik jouw persoonsgegevens verwerk.

11.2 Je hebt het recht op inzage in de gegevens die ik van jou heb.

11.3 Je mag vragen om onjuiste gegevens te verbeteren.

11.4 Je mag vragen dat jouw persoonsgegevens worden gewist, als de verwerking ervan onwettig gebeurde of als de gegevens niet langer nodig zijn. Uitzonderingen hierop vormen de wettelijk door mij te bewaren gegevens, bv. factuurgegevens.

11.5 Je mag tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden protesteren.

11.6 Je mag protest aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om redenen die op jouw persoonlijke situatie betrekking hebben. Je mag een verzoek indienen om de door computers automatische verwerking van jouw persoonsgegevens te vervangen door personen, als de automatische verwerking jou schade berokkent.

11.7 Je mag vragen om een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens (met uitzondering van de gegevens die wettelijk bewaard dienen te worden).

11.8 Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in machinaal leesbare vorm te ontvangen en over te dragen.

11.9 Voor alle bovenstaande verzoeken mail je naar info@aardebloesem.be. Ik zal je mail binnen de week beantwoorden.

 

Artikel 12 Cookies

12.1 Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij surfen op de website naar jouw browser of harde schijf gestuurd worden. In deze bestandjes wordt informatie bewaard, bv. jouw taalvoorkeur. Bezoek je de website opnieuw, dan worden deze tekstbestandjes herkend.

12.2 Ik maak op deze website uitsluitend gebruik van functionele cookies. Dit zijn technische cookies, noodzakelijk voor de werking van de website.

12.3 Omdat het om noodzakelijke cookies gaat, hoef ik hiervoor geen toestemming te vragen. Wel moet ik je via dit cookiebeleid informeren over het gebruik ervan.

 

Artikel 13 Cookies weigeren

13.1 De meeste browsers zijn ingesteld om cookies te aanvaarden, maar je kunt jouw browser zo instellen dat cookies geweigerd worden of dat een melding verschijnt, als een cookie verstuurd wordt.

13.2 Wees je ervan bewust dat, als je de cookies weigert, de goede werking van de website niet gegarandeerd kan worden.

Scroll naar boven